22 март - Световен ден на водата

През 1992 година на конференция за околната среда и развитието в Рио де Жанейро (Бразилия) е предложено 22 март да бъде обявен за Световен ден на водата. През 1993г. Генералната асамблея на ООН приема резолюция и оттогава на 22 март се чества всяка година Световния ден на водата. Основната цел е да се запознаят повече хора с проблемите на повече от 1 млрд хора по света, които нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода. През 2005 г. под ръководството на Отдела по икономическите и социални въпроси (UN DESA) към ООН е отбелязано началото на "Десетилетие 2005-2015 Вода за живот".

Водата на Земята съществува под различна форма - морета и океани, реки и езера, ледници, дъжд, сняг. Учените са изчислили, че 97% от всичките запаси на планетата Земя се дължат на солените води на моретата и океаните, а само 2% се съхраняват в ледените шапки на Антарктида, Гренландия, Арктика и високите планини в Америка, Азия и Европа. Човечеството е в състояние да използва не повече от 1% от целия този огромен ресурс.

Водата е от особено важно значение за живота на Земята. В световен мащаб запасите от вода са около 1386 млн. куб. км. На много места по света обаче са достигнати критични нива на недостиг на прясна вода. Около 1/3 от населението на планетата изпитва постоянна нужда от вода.

В България ситуацията с недостига на вода също става все по-осезаема. Страната ни е една от европейските държави с най-малък воден ресурс, а средното потребление на човек за едно денонощие е около 100 л. Основните причини на недостига на сладка вода са: непрекъснатото нарастване на потребностите от вода вследствие на бързото увеличаване на населението в глобален мащаб, интензивното развитие на отрасли, потребяващи големи количества вода,  загубата на сладка вода, последица от намаляване на дебита на реките, прогресивното замърсяване на водоемите с промишлени, битови и други отпадни води.

Само през ХХ век населението на планетата се е увеличило четири пъти. Обемът на използването на прясна вода обаче е нараснал повече от девет пъти! Сега 2,8 млрд. души живеят в райони с недостиг на вода.

Според експертите този показател ще нарасне към 2030 г. до 3,9 милиарда души - повече от половината от населението на Земята. Към това време недостигът на вода може да намали световната реколта с 30 процента.
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!