Чукането на дърво - поверие от древността

Много често  чуваме израза “Да чукна на дърво”.... Това заклинание се прави обикновено, когато мислим или говорим за нещо неприятно - болест, злополука или някакво друго нещастие...


Интересно е, че това поверие не е типично нашенско, а идва от Средиземноморието и то от най-древни времена. То е разпространено сред много народи.


Още от древността ранените воини търсели дърво. Вярвало се, че ако го докоснат и се заредят с енергията му, по-бързо ще оздравеят.


В онези времена свещениците на много църкви, за да могат да привлекат богомолци, ги уверявали, че в техния храм се намира парченце от кръста, върху който е бил разпънат Христос. На големи църковни празници  те го слагали на видно място, за да може богомолците да го докоснат, когато отправят молбите си към Бог...


Поверието се е появило преди 2-3 хиляди години. Тогава хората вярвали, че дърветата, особено дъбовете, се населяват от добри божества. Ако някой смятал, че го заплашва опасност, той почуквал по дънера на дървото с дясната си ръка, с което напомнял на божеството, че се нуждае от помощ.


Една от строгите забрани при чукане на дърво е да се удря по масата. При славяните масата е символ на дланта на Бога, която показва пълнотата на неговите дарове. При християните не бива да се чука по масата, защото този предмет от мебелировката символизира църковния престол и да се удря по него е грях.


Чукането на дърво като ритуала  против уроки е запазено и до днес.


Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!