Евлия Челеби и България

Преди 400 години, в Цариград, в семейството на придворен златар, е роден знаменитият османски пътешественик, пътеписец и поет -  Евлия Челеби. Абхазец по народност, този начетен, но фанатичен мюсюлманин, не е голям приятел на българския народ. Той гледа на българите като на презряна рая.


И все пак, ние му дължим това, че в своите пътеписи от почти цяла Европа и Близкия изток, Евлия Челеби е дал уникални сведения за множество български селища от Северна Добруджа до Южна Македония. От тях ние научаваме какво са представлявали през 17-ти век много наши градове  като Самоков, София, Чирпан, Казанлък, Ловеч, Плевен, Враца, Видин, Ямбол, Хасково и множество села.


Всичко това е от голямо значение за родната  историография, защото писанията на Евлия са безценен източник за българите, техния начин на живот, селищно устройство и др. За съжаление, неговите ‘Пътешествия’ все още не са  цялостно преведени и издадени на български език. Според някои историци, Евлия Челеби умира през 1682 година в Истанбул, а според други - в Кайро. За огромната стойност на пътеписите му, обаче, няма никакво съмнение.
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!