Готови ли сме за срещата с извънземни?

Още в началото на V в. пр.н.е. гръцкият философ Демокрит разсъждавал за съществуването на няколко свята, всеки от които не е лишен от живот. Т.е., идеята, че не сме сами във Вселената води началото си още от древността.

През ХХ век, със създаването на НАСА и други  подобни агенции,  човечеството започна активно изследване на Слънчевата система в опити да търси извънземен живот. Повечето подобни опити са започнали още през 60-те години на миналия век, когато астрономът Франк   Дрейк насочва радиотелескоп към две звезди, подобни на нашето Слънце и започва да търси признаци за наличие на разум.

Съществува програмата SETI /Search for Extra-Terrestrial Intelligence - търсене на извънземен разум/, при която се обработват  научните данни, получавани от астронимическата обсерватория Аресибо. Съществува и друга програма - METI

/Меssaging to Extra-Terrestrial Intelligence - послания до извънземни цивилизации/, чиято задача пък е опитът да се свържем с представители на други светове чрез канал на радиовръзка.

Специалистите  често си задават въпроса дали подобни действия могат да се приемат  като решения за цялото човечество и какво може да се случи, ако ‘някой’ улови нашия сигнал? Всъщнсот готови ли сме всички за подобен контакт?

Изследване, направено сред американски, италиански и испански студенти, показало, че човечеството все още не е готово за тази среща. Според специалистите знанието и общото образователно ниво на човечеството по въпросите на Космоса и нашето място в него продължават да са на ниско ниво. А за попълването на тези пропуски най-добрият инструмент за всички нас е... образованието.
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!