Хипотези за Ковчега на Завета

40 години юдеите са се скитали из пустинята и през цялото време на лишения и мъки са носели със себе си огромен сандък - Ковчега на Завета. Библията нищо не казва за съдържанието му, затова теолозите не са на единно мнение по този въпрос.  Едни смятат, че това е бил преносим Божи трон, други  - че  това е било  хранилище на реликви.

Трета хипотеза  обаче предлагат британски учени.  Според тях в “Кебра Негес” /”Слава на Владетелите”/  и в свещената книга на юдеите “Зохар” се прави опит да се опише изключително сложната апаратура, която е произвеждала за скитащите в пустинята хранителен продукт, известен като манна небесна. Според изчисленията  апаратурата е била тежка около 300 кг. Учените твърдят, че Ковчегът  е автономно енергийно /най-вероятно атомно/ устройство, предназначено за създаване на хранителна субстанция  на базата на хлорела или подобни водорасли.

Косвено потвърждение за това, че машината е връчена на Моисей от извънземни, е библейското описание на срещата му с Бога на Синайската планина.  Това,  че Бог се явил сред шум, грохот и мълнии,  предполага спускането му  от небето с космически кораб.  Космическата хипотеза доста логично обяснява и целия епизод с четиридесетгодишното скитане на юдеите. Учените предполагат, че някаква извънземна цивилизация е смятала да изучи въздействието върху  организма на хората на синтетичен продукт, способен да оказва влияние на генетично ниво.  Изследователите правят извода, че днес, след хилядолетия, става ясно, че експериментът с изменението на генофонда на цял един народ,  е бил напълно успешен.

Еврейската нация получила гени, които не само я надарили с повишена способност към наука, изкуство, икономика и др., но и особена издържливост, която не позволява на малобройния народ да изчезне в резултат на бедствията и гоненията, на които е бил  подложен.

За последен път Библията споменава Ковчега във връзка с пророк Йеремия. Пророкът, когото ангелите предупредили за нападението на вавилонците, заповядал да вземат със себе си Ковчега. Той се изкачил на планината, където Моисей получил Скрижалите с Десетте Божи заповеди  и открил там пещера. Йеремия поставил вътре Ковчега и олтара, а входа затрупал с камъни...

Така Ковчегът изчезнал завинаги, а без него явно е невъзможно да бъде  опровергана или доказана последната хипотеза на британците....
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!