Какви знания са имали нашите предци?

Учени от много страни твърдят, че от момента на възникване на човечеството  до съвременната ера са съществували  високоразвити цивилизации и то не по-малко от десет - в различни региони за Земята и в разни времена.


Тези цивилизации са се сменяли едни други, някои пък по различни причини са загинали, но пък са ни оставили доказателства за своето съществуване, доказателства загадъчни и невероятни…


За съществуването на шумерската цивилизация има множество доказателства. На една от намерените глинени плочки е изобразена Луната,  а наред с нея - две звезди от съзвездието Близнаци. Астрономи от Кьолн обаче са доказали, че това изображение  възпроизвежда картина, отдалечена на 6000 години от времето, в което живеем.


В манускриптите на Диоген Лаертски има следната информация - египтяните имали записи за 373 слънчеви и 832 лунни затъмнения. Ако се направят изчисления обаче  може да се  установи, че за такъв брой затъмнения, наблюденията би трябвало са извършени отпреди най-малко 15 000 години.


А картите на известния мореплавател Пири Рейс? Тези уникални карти са съставени в края на 15-ти век. На тях абсолютно точно са изобразени бреговата линия на Южна Америка, неизучените по онова време реки Амазонка, Ориноко, Парана, Уругвай. Още по-интересно е обаче, че на тези карти Антарктида и Гренландия са изобразени без ледената си покривка.  Съставителят на тези карти със сигурност е бил един от най-образованите хора за своето време. Но откъде той би могъл да знае как са изглеждали  леденият континент и островната държава преди настъпването на ледниковия период?


Според учените, за да се изработят картите на такива огромни пространства като Южна Америка, Гренландия и Антарктида, дори и в днешно време, са необходими усилията на няколкостотин квалифицирани специалисти и то въоръжени с най-съвременна  апаратура и авиация.  Картите обаче съществуват …


Загадка представлява и книгата за  ‘Пътешествията на Гъливер’ написана от Джонатан Суифт. Писателят се е интересувал от древни учения и събирал много старинни книги и ръкописи. В своето произведение за Гъливер той описва два спътника на Марс, но… много дълго преди  да са се появили  мощните телескопи /което става през 19-ти век/, с които да могат да се наблюдават планетите в Слънчевата система. Тези спътници са били открити от астрономите цели 160 след  като Суифт пише за тях. Нещо повече - характеристиките и параметрите им са изключително близки до действителните…


Преди да бъде изгорен на кладата през 1600 година, Джордано Бруно   изказал мисълта, че Вселената е безкрайна и в нея се намират безброй светове, подобни на нашия. Но 1000 години преди него  тази идея е  описана като неизменна истина в текстове от египетските пирамиди, в свещените книги на древна Индия, на Китай и на Тибет.


В ранните текстове от Хеопсовата пирамида  се говори за безкрайността на далечния Космос. В написаната на санскритски  преди 3500 години книга  “Вишну-Пурана’ пък  се казва, че планетата Земя е само един от милиардите подобни на нея светове, населени с разумни същества. А според  един от тибетските манускрипти, във Вселената има толкова много живи светове, че самият Буда  не би могъл да ги преброи, и те били обвити в синя въздушна обвивка, каквато покрива и нашата планета.  А тази синя обвивка на Земята може да се види само от Космоса…


От всичко това може да се извади заключението, че древните хора са придобивали подобни знания  не от своя бит, практика и опит. Източник  са били или изчезнали земни цивилизации, или се намира някъде извън нашата планета...
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!