Какво е хоспис?

Основната цел на всеки хоспис е да може да осигури достоен живот на тежко болен човек, да облекчи възможно най-много състоянието му във физически и психически план, като в същото време поддържа на високо ниво потенциала му в социално и духовно отношение.

Хоспис „Сердика“ осигурява денонощни медицнски грижи на пациенти, нуждаещи се от продължително лечение и подкрепа. Комибнацията от спецализирани екипи, прилагащи утвърдени медицински практики и чисто нова материална база са предпоставка за спокоен престой за пациентите и техните близки.

Вижте още:
- хоспис за стари хора
- хосписи за лежащо болни
- хоспис за парализирани 
- палиативни грижи
- хоспис за онкоболни

Вижте повече в сйта на Хоспис „Сердика“.
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!