Какво знаем за агресията?

Агресията продължава. Срещаме  я навсякъде - в училище, в превозните средства, в дискотеките...Задаваме си въпроси:  Kакво става в държавата? Каква е тази агресия?  И всички припяват едно - виновни са  училището, полицията, държавата...Никой не търси вината в себе си. Какво правят родителите и къде са те?

Често насилието в семейството се смята на съдба и участ на  бедните и необразовани слоеве на населението. Това  обаче не е вярно, защото  все повече и богати, и образовани, а  и доста звездни семейства имат такива проблеми.  Явно е, че нищо не зависи нито от образованието, нито от материалния  или социален статус на дадено семейство.

Всъщност,  всичко се корени  в детството.  В много семейства насилието е единственият начин  на общуване между неговите членове.  Това невинаги е пряка агресия.  Все по-често се проявява, т. нар.  косвена агресия. Тя се състои в строги ограничения и контрол.  Защото всички деспоти са на мнение, че   единствено чрез насилие могат да задържат властта.  Това са хора с ниска самооценка и те смятат, че това е единственият начин да получат това, което желаят.

В детството някои деца са били подлагани на насилие от родителите си.  Не е задължително то да е физическо.  Много често това е дете на деспотични родители, които са го контролирали и  са го карали да прави неща, които то не желае.  Насилието може да бъде и вербално.

А по-късно този човек, вече пораснал, подсъзнателно  отмъщава на своите мъчители, като установява подобни   правила и в своето семейство /което няма никаква вина за неговото минало/. За съжаление,  ако един човек е свикнал на този стил на възпитание, по-късно го пренася  върху своите деца, просто защото не е виждал нищо друго.

Причина за агресия може да бъде и недостигът на любов  в детските години.  Ако този фактор е налице, тогава  човек си връща на своя партньор или дете за липсата на любов  в детството.  Този човек не  вярва на другите, все търси лошото, всяко мнение, различно от неговото, възприема на нож, гради отношенията си със сила и страх.

Ако в детството си един човек се е чувствал безпомощен, например, при родители алкохолици или е бил свидетел на скандали  и побоища и нищо не е могъл да направи или предотврати, когато порасне той се опитва да изкупи миналата си вина  за сметка на деспотично поведение спрямо членовете на семейството си.  Именно такива хора са склонни към косвена агресия.  Те искат да контролират ситуацията, като налагат  строги правила, държат строго децата си и ги наказват и за най-малкото нещо.  Партньорите  им пък трябва да се отчитат за всяка дреболия... И въобще - този човек усеща своята значимост и власт, които толкова не му достигат,  само по този начин...

Деца, които са живели в такава обстановка с такива родители, стават дотолкова агресивни, че има случаи, когато убиват собствените си родители...А са били така образцови и послушни деца, че никой не може да го допусне...

Агресивността се открива лесно. Човек не става изведнъж склонен към насилие.  Защо не се обръща внимание обаче на предупредителните знаци? Ако някой от дете е свикнал с такива отношение, такова поведение му се струва нормално. Някои хора пък имат толкова ниска самооценка,  че са готови да се поставят в ролята на жертва. Ако пък жертвата е  материално зависима от насилника, възможно е да се страхува да не останете без подкрепа, независимо  от неговото отношение.

Агресивното поведение не може да бъде коригирано.  То е основано на тежки душевни травми  и изисква сериозно лечение при психолог.  Не трябва да се  търпи или оправдава такова поведение. Ако партньорът ви е такъв, разделете се с него.

Трябва да осъзнаете, че вашият мъчител всъщност  е един слаб човек. Той се страхува да не изгуби контрол над ситуацията. Ако безропотно търпите униженията, само го провокирате  за нови.  Сълзите и виковете не помагат.

Дайте си сметка защо живеете с такъв човек, какво ви кара да живеете  в унижение и страх. Идете си спокойно, без да правите сцени. Ако обаче нещата са отишли много надалеч, направете го тайно, като задължително потърсите помощ.

Бъдете решителни и не променяйте мнението си - обещанията, че всичко ще се промени, няма да помогнат.  И потърсете психолог - той ще ви помогне  следващите ви отношения да бъдат щастливи.  Защото има много хора, които продължават да правят все една и съща грешка и си намират все едни и същи партньори. Глупав човек е този, който очаква от едни и същи действия, различни резултати. Така че  трябва да се опитате да промените и себе си, така ще можете да откриете нови отношения, изпълнени  с  любов и хармония.  
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!