Любопитно за Черно море

Черно море за първи път се споменава в документи от 5-и век пр.н.е. Твърди се, че именно него са  прекосили Язон и аргонавтите по пътя си към Златното руно.

Характерна особеност на нашето море е почти пълната липса на живот  на дълбочина над 150-200 м. Причината е, че  дълбинните му слоеве са наситени със сероводород.

Черно море се обитава от около 2500 вида животни. Това е доста оскъдно разнообразие в сравнение със Средиземно море, например, където те са около 9000. Сред планктонните водорасли пък е необичайният вид светещо водорасло, което има способността да фосфоресцира и по тази причина през август месец понякога морето свети.

Млекопитаещите пък са представени от 2 вида - делфин и белокорем тюлен.  Единствената акула обитаваща Черно море е акулата катран.  За щастие, тя се страхува от хората и рядко доближава до брега. Гръбните й перки са снабдени с големи отровни шипове.

Най-опасен в Черно море е морският дракон. На гръбния му плавник има бодли, а хрилете му съдържат силна отрова. Опасни са също така скатът и черноморските скорпиони. Скатът е наричан още морска котка. Той има отровен шип на опашката.

Сушата около Черно море се издига само с няколко сантиметра на столетие, докато морето настъпва със скорост 20-25 см за 100 години...
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!