Многопрофилна болница за активно лечение „Сердика“

Многопрофилна болница за активно лечение „Сердика“ е водещо лечебно заведение от групата на Медицински комплекс „Сердика“, включваща още Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация, Хоспис, Медицински център, Резиденция за възрастни хора. 
Болницата работи с изключително добри в сферата си професионалисти. 
А групата болници и центорове работи с 90 лекари, над 200 медицински сестри, болногледачи и санитари, повече от 40 кинезитерапевти и рехабилитатори, фармацевти, психолози, информатици и технически персонал.
Усилията на екипите ни са насочени към здравето, през целия човешки живот-от феталната медицина, социално значимите заболявания, до медицината за възрастни, включително и палиативни грижи. 

Болницата разполага с различни отделения:
Ортопедия и травматология;
Медицинска окология;
Хирургия;
Ревматология;
Акушерстово и гинекология;
Анестезиология и Интензивно лечение;
Палиативни грижи;
Образна диагностика;
УНГ и други.

Вижте повече в уебсайта на Многопрофилна болница за активно лечение „Сердика“.
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!