22 март - Празник на Бялото братство

Петър Дънов, наричан още Учителя или Беинса Дуно, е основател на религиозно-философско учение, което се самоопределя като езотерично християнство и окултизъм. То е регистрирано от Дирекцията на вероизповеданията като отделно вероизповедание. Днес това учение е известно като дъновизъм, а последователите му се наричат ученици на  Всемирното Бяло Братство. Дънов не е одобрявал термина ‘дъновисти’.

Главни категории в учението са любов, мъдрост, истина, правда и добродетел.

Създаденият от бащата на Бялото братство Петър Дънов уникален танц паневритмия е система от гимнастически упражнения, съпровождани с  музика и съчетаващи движение, слово, музика, мисъл и влияние на естествената природна среда. Често е наричана танц, защото наподобява такъв, но по-коректно е да се определи като музикални гимнастически упражнения.

В паневритмията може да се включат неограничен брой участници. Играе се в кръг, като танцуващите обикалят в посока, обратна на часовниковата стрелка. Изпълнява се ежегодно от 22 март до 22 септември (от деня на пролетното до деня на есеннотo равноденствие), рано сутрин при изгрев слънце, на открито, сред природата. Продължителността на изпълнението е около 1 час. Музикантите се разполагат в центъра на кръга. Включените музикални инструменти също не са ограничени, но с предимство се използва цигулката.  Според последователите на Учението целта на танца е постигане на хармония с природата, Бог и Вселената.

Идеите на Петър Дънов имат поддържници в много страни. Паневритмията е част от системата за физическо, духовно и божествено усъвършенстване на човека. Този уникален танц събира в себе си движението, музиката и поезията.

Според последователите на Учителя паневритмията  освобождава хората от егоцентризма им и ги кара да мислят и действат като едно семейство.

Известно е, че много известни хора са се прекланяли пред Петър Дънов. Сред тях е Алберт Айнщайн, който казва: "Всички се прекланят пред мен, а аз се прекланям пред Учителя Петър Дънов от България". На преклонна възраст Лев Толстой тръгва за България, за да се срещне с Дънов. Пако Рабан също е сред поддържниците на идеите на Дънов и преди няколко години посети България, за да се поклони на гроба му.

Според учителя Петър Дънов можем да се радваме на щастие и богата съдба, ако сменим името си или кръстим детето си по определен от нумерологията начин.

Дънов е категоричен, че  всяка буква в българската азбука има единична, двойна или тройна вибрация.  Първият вид вибрации  са много силни. Те определят принципите ни и действат през целия живот.  Такива буква са А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х, И.

Вторият вид пък поддържат силата ни и градят нашия духовен свят. Такива букви в нашата азбука са Ж, Й, К, Л, М, Н, О, П, Щ, Р.  За физическото ни поле и това, което ще направим през живота си, отговарят С, Т, Ю, В, У, Ш, Я, З, Ч.

Дънов съветва дори да избягваме късите и еднотипни имена като Мими и Лили. Учителя припомня, че когато наричаме някого със съкратена или галена форма на неговото име, ние променяме съдбата му и му предаваме друга енергия. Според него, подобно нещо винаги действа отрицателно.

Най-лошо влияние има  съкращаването на дългите имена. Например, ако Людмила наричаме просто Люси, етапите в живота й ще бъдат под друга система. Всеки човек живее по 9 години във всяка буква от името си. След последната година на последната буква, цикълът започва отново.

В своето нумерологично изследване Дънов допълва още, че съвършеното име е от нечетен брой букви. Той разделя името на три ‘камъка’ - крайъгълен /на първата буква/, централен /на средната/  и горен /на последната/.  Най-силното влияние, разбира се, е на първия. Човек е под неговите вибрации през целия ви живот.  Именно той оказва влияние през всеки един от 9-годишните етапи, през които минаваме. Централният ‘камък’ държи цялата структура на името.  Затова, ако то е от четен брой букви и липсва център, човек  не може да се концентрира и  не  може да покаже себе си в пълна степен.

В последния ‘камък’ е заложено постигането на всички наши цели.  
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!