7 април - Световен ден на здравето

Световният  ден на здравето се отбелязва на 7 април. Това е датата, на която през 1948 година е създадена Световната здравна организация.  От 6  февруари 1964 година у нас  Световният ден на здравето се чества и като Ден на здравния работник.

Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички - от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

На този ден цялото ни общество отдава заслужено признание на всички, които с душа и сърце, с професионализъм и всеотдайност служат на здравето и живота на пациентите - лекари, фармацевти, фелдшери, медицински сестри, акушерки.

Всеки от нас носи в сърцето си вяра и надежда към хората в бяла престилка. Всеки от нас е благодарен поне на един лекар, намесил се в живота му, връщайки му здравето.

Световният  ден на здравето  тази година ще е подчинен на безопасността на храните. Установено е, че с консумация на опасни храни е свързана смъртта на около 2 милиона души годишно - включително много деца. Постоянно възникват нови заплахи по отношение безопасността на храните. Променят се начините на производство,  а също и разпределението и потреблението.  

С определянето на темата за храните СЗО цели да привлече вниманието върху доказания факт, че небезопасната или нездравословна храна, заедно с обездвижването, замърсената околна среда и стресът са рискови фактори за здравето на хората.
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!