Атлантида и Едгар Кейси

Американският ясновидец и паралечител Едгар Кейси  е роден през 1877 година. Той е известен със своите предсказания, направени по време на сън и записани от стенограф. Медиите често публикуват сензации, според които някои от тези предсказания се сбъдват и до ден днешен.


Кейси е автор на около 14 хиляди предсказания на най-различни теми. Доколкото ги е давал в състояние на транс, напомнящо сън, той е получил прозвището "Спящия пророк".


Съобщенията за изчезналия континент Атлантида, които са направени в периода 1924-1944 година са най-фантастичната, странна и невероятна информация на Едгар Кейси.


Американският ясновидец твърди, че жителите на Атлантида са използвали самолети и подводници и са притежавали развити технологии, изпреварващи дори нивото, достигнато през 20-ти век.  Кейси говори, че ‘електрическият нож, използван за рязане на метали, имал такава форма, че можел да се  използва като средство за микрохирургия... Благодарение на свойствата си да спира кръвта, ножът предизвиквал образуване на сили  на коагулация при влизането в големите артерии или вени или операции с тях’.


Според Кейси, има основание да се предполага, че спасилите се от потъването на Атлантида са пренесли в Египет ‘електронната музика, в която цветът и вибрациите,способствали за настройката на емоциите на отделни личности или народи’...


Кейси говорел за смъртоносен лъч, който излизал от самата утроба на Земята.... и предизвиквал унищожение на части от сушата. Този смъртоносен лъч би могъл да бъде лазер.  Интересно е да се знае, че авторът на изследванията на Атлантида съобщил още през 1933 година, че този лъч ще бъде открит през следващите 25 години.


Според Кейси жителите на Атлантида били изкусни в приложението на електрически сили и влияния. Едновременно с това, той твърди, че в Атлантида са използвали електрически ток за обработката на метали.  Според ясновидеца, атлантите не са се ограничавали с използването на електричество в металургията. В строителството действали подемници и съединителни тръби, работещи с помощта на сгъстен въздух и пара.


Технологията на Атлантида се разпространява и върху аеронавтиката. От съвременна гледа точка споменаването на аеронавтиката  от древните изглежда невероятно. Но пък много сериозни изследователи смятат, че перуанските пътешественици с въздушни  балони още 2 хилядолетия преди нашата ера са можели да изследват знаменитите линии на пустинята Наска от въздуха....


Има сериозно упорито нежелание да се приемат твърденията на Кейси.  Обаче, най-ранните споменавания за пътешествия по въздуха се отнасят до 5-ти в. пр. н.е. - още преди Платон...А при археологически разкопки в Египет са били открити общо четиринадесет модела на летателни устройства. Тези артефакти, открити в Египет, може всъщност да се окажат модели на истински обекти, които са управлявали нашите предци от Атлантида.


Летателните апарати се обсъждат с поразителни технически подробности в много ръкописи  от древна Индия.  Смята се, че с тях са оперирали още в далечните ‘доисторически’ времена. В тези епоси се  разказва за предишни, далечни времена, отвеждащи към последните войнствени години преди катастрофата на Атлантида. Именно за тях  говори и Кейси.


Не по-малко удивителни са и подводниците, които са съществували преди V в. пр. н.е. Но постиженията на древните в аеронавтиката  бледнеят в сравнение с по-големите успехи, които са достигнали атлантите. Кейси е на мнение, че взривните вещества са изобретени именно в Атлантида. Познавало се е и използването на силата на кристалите.  С помощта на тази сила движещите сили на природата се насочвали в служба на човека и неговите потребности. Осъществявал се транспорт по въздуха и под повърхността на морето, целият  свят на Атлантида бил оплетен в паяжина от средства за далечна връзка.


Непонятно за нас е високото ниво на материален прогрес, който е съществувал в доисторически времена. Много от добре известните цивилизации са успели да достигнат технологични пробиви, забравени при тяхното крушение и повторно открити хилядолетия по-късно...


Когато  Платон е писал за Атлантида, неговите съвременници гърци са плавали с кораба ‘Александрия’. Този гигантски съд бил дълъг повече от 120 метра. Подобни кораби се появяват едва след 2 хиляди години. Тестът за бременност пък,  който е използван от египтянките от 18-та династия, се появява отново едва през 20-те години на ХХ век.  Що се отнася до Египет, днешните инженери все още не разполагат със знания, с които да възпроизведат Великата пирамида във всичките й детайли...


Така че, въобще не трябва да ни изненадва и учудва това, че са били създавани сложни технологии в други, отдавна забравени епохи и общества - нашите времена не са единствените, когато на бял свят се появяват гениални и изобретателни хора...
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!