Голям брой деца в семейството - по-нисък интелект

Американски учени твърдят, че големият брой деца в едно семейство пречи на техния интелект.  Друг определящ фактор за интелекта на децата е възрастта на тяхната майка. Според изследователите, поредността на раждането на децата не влияе върху техните умствени способности.


Резултатите, получени при изследването, оспорват предишни твърдения, че по-големите деца са по-умни от своите братя и сестри. В предишните изследвания била допусната грешка, защото учените са сравнявали деца от различни семейства и затова откритите закономерности се обясняват не с различията между братята и сестрите, а с различията между децата от многодетни семейства и семейства с 1-2 деца.


Според учените, третите и четвъртите деца се раждат в многодетни семейства, където условията за възпитание имат редица недостатъци, които по-късно влияят върху умственото им развитие.  Всъщност, детето родено четвърто поред, например, има същите умствени способности като първородното. Но то не е толкова интелектуално развито, колкото детето от малко семейство.


На семействата участвали в изследването са правени тестове за интелигентност, които са включвали задачи по математика, две задачи по четене - за определяне на способността за четене и разбиране на смисъла на прочетеното.  Учените са сравнявали умствените способности на децата от едно семейство, когато те са били на 7-8 години, а после на 13-14.


За показател, определящ различията между семействата, е избрана възрастта на жената в момента на първото й раждане.  Установено е, че жените родили първото си дете  в по-ранна възраст, като правило са по-малко образовани, имат повече деца, по-нисък доход и са налице  други фактори, които влияят отрицателно върху интелекта на поколението.


Изследователите твърдят, че  няма никакви доказателства за взаимовръзка между поредността на раждането и умствените способности на децата, а определящи  са ситуацията в семейството и генетичните особености.


Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!