Има ли трето око?

Древните легенди говорят, че някога хората и животните са имали т. нар. ‘трето око’, което било разположено ту на челото, ту някъде на тила. То помагало на предците ни да виждат  на километри наоколо и им позволявало да четат чужди мисли.


Най-удивителното  е, че днес съществуват доказателства за наличието на такъв орган  у древни представители на животинския  свят, към които се отнася и човекът.


Гръбначните животни имат черепна кутия с малък отвор, свързан с епифизата, разположена в самия център на мозъка. Такъв орган бил установен и при влечуги от семейство гущери. Може би  и динозаврите са имали ‘трето око’.


Възможно е ‘третото око’ някога да е служело за своего рода хранилище, съдържащо знанията на животното за заобикалящата  го среда и би могло да бъде наречено звено, предшестващо появата на разума.


Може също така  да се предположи, че и при древните хора ‘третото око’ е било като инструмент, позволяващ им да получават  характеристики на неизвестни им процеси и явления. Ако петте сетива не са  достатъчни, защо да не се използва и шесто? За това говори и наличието на малка вдлъбнатина в човешкия череп.


Някои хора и днес могат да боравят със своето т. нар. ‘шесто чувство’. Мнозина притежават напълно реални и сериозни паранормални способности, което  е в подкрепа на хипотезата за ‘третото око’.


Още през 1980 година изследователи са изказали идеята за т. нар. ‘фантомно око’ - своего рода аналогия с ‘фантомния крайник’. Човек, чийто крайник  е ампутиран, продължава по инерция да го усеща. Това се случва и при  някои хора, които са изгубили зрението си - те могат да ‘виждат’ устойчиви картини, да усещат наличието на предмети и дори да ги описват в детайли.


Учените считат, че по някакъв начин епифизата  се съчетава с човешката душа. Според тях, мозъкът на човека продължава ‘да  чувства’ сигналите на ‘третото око’, затова виждаме странни халюцинации, моменти, които никога не са се случвали с нас.


Кой знае, може пък ‘третото око’ да е всъщност нашето подсъзнание?...
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!