Какво знаем за първата човешка цивилизация?

Според учените, първата човешка цивилизация се е появила в Южна Месопотамия преди 6 хиляди години. Тя като че ли е възникнала от нищото. Нещо поече - веднага си измислила писменост, изобретила колелото и грънчарския кръг, започнала обработката на металите, създала системи на образование и законодателство, проникнала в рамките на астрономията и  Космоса...

Експертите години наред се опитват да разберат откъде са дошли шумерите, кои  са техните прародители и най-вече - кой ги е научил на всичко,  което са знаели и умеели?...

Според шумерите, в ушите на човека  се намира мъдростта, която те ценели най-много.  Владетелите им изглеждали наистина странно - малки хора с големи глави и уши. Най-важно, според шумерите, било да се гради, а не да се воюва. По тази причина те  обръщали особено внимание на науките - на изучаването на математика, медицина, астрономия и астрология... Знанията на шумерите обаче многократно надвишавали потребностите на хората от онова време.

Много време преди Пигатор шумерите успявали да изчислят правоъгълния триъгълник, както и квадратни уравнения с много неизвестни, знаели и за числото “пи”.  Те били наясно и с числата на Фибоначи. Но не могли да обяснят на своите приемници тази числова последователност, в която всяко следващо число е равно на сумата на двете предишни.  Ето защо тази последователност била забравена с времето...

Знаем ли защо часовете имат по 60 минути, а не 100, например? Защо има 24 часа в денонощието, 12 месеца в годината и 12 зодиакални знака? Всичко това е дошло от шумерите, които още през 3760 година пр.н.е. създали първия слънчево-лунен  календар. Той имал 12 лунни месеца горе-долу 354 дни, които били закръглени на 360. Числото 360 пък било опростено чрез кратност и лежи в основата на шумерските изчисления.

С негова помощ шумерите изчислявали  дроби, умножавали числа, извличали корени...Всъщност те  правели това, което  ние правим днес, но въоръжени  с калкулатори...

Шумерите  измислили колелото,  изобретили диамантения свредел, получавали сплави и се научили да правят бронз.  Те открили първите училища,  създали първия двукамерен парламент, именно там се появили първите пари и били въведени първите данъци...

Шумерските лекари пък  се научили да лекуват счупени кости, да ампутират болни крайници, те разработили много рецепти за натурални  лекарства и поставили основите на психотерапията...

И всичко това - всички тези умения, се появяват  на празно място.  Крайно подозрителен е фактът, че в историята на Шумер не е имало никакви етапи на развитие.

Странен е и фактът, че  познанията на шумерите не се  умножавали, а, напротив, те се съкращавали и като че ли се забравяли - човек би си помислил, че тези уникални постижения са получени от някаква друга, по-развита, цивилизация...

Но откъде? Това още не е установено. Глинените плочи, останали от шумерите  обаче свързват произхода на шумерите и на човечеството с пришълци от Космоса.

Писмеността на шумерите също е възникнала  като че ли от нищото. Техният език няма аналог в света.  Никой досега не е открил връзка между шумерския и някой друг  език.  До нас са достигнали  множество клинописни плочки, където има законодателни актове, медицински рецепти и житейски правила...

Най-интересен обаче е  епосът за героя Гилгамеш.  Това е първият литературен паметник на човечеството. Според изследователите, всичко е започнало именно от Гилгамеш.  Това се отнася и за историята на сътворението...

На тези глинени плочки има изображения на много високи хора, които са най-малко с половин метър по-високи от самите шумери.  Кои са те и откъде са се взели? Вероятно именно те са пришълците от Космоса, в които  учените не вярват, обитателите на  планетата Нибиро. Оттам ли са  дошли на Земята анунаките или нефилимите?...

Отдавна се говори за съществуването на  някаква десета планета в Слънчевата система. Никой не я е виждал, но учените по косвени признаци допускат, че тя  съществува и дори имат предположения къде се намира. Шумерите обаче го знаели със сигурност.

Факт е, че още преди Коперник, шумерите са познавали хелиоцентричната система и използвали глобуса.  До наши дни е достигнало шумерското изображение на Слънчевата система, със Слънцето в центъра  и всички планети наоколо, дори и Плутон, който е открит чак през 1930 година... Това се е смятало за фантастика, която е отхвърляна от официалната наука...

Независимо от всичко, картата  на небето съществува, Плутон - също, а между Марс и Юпитер има още една планета - Нибиру, което на шумерски значи ‘пресичаща’.  Според шумерите, тази планета е 3-4 пъти по-голяма от Земята, има изтеглена орбита и извършва един оборот около Слънцето на 3600 години. Ето защо  тя се появява рядко.

Говори се, че именно  пришълци от тази планета преди хиляди години са кацнали на Земята, като се интересували от полезни изкопаеми и най-вече от злато.  И тъй като им трябвали работници  за минните разработки, те, с методите на генното инженерство,  създали  ‘по свой образ и подобие’ разумния човек, т.е. нас, хората....

Първият човек е създаден от ДНК на пришълците и яйцеклетка на самка от хоминид, обитаващ по това време Земята... Нефилимите нарекли този човек ‘Амаду’ от думата Adamah /’земя’/. Така че Адам ще рече точно ‘землянин’.

Анунаките вече не изпитвали недостиг на работа ръка, обаче се сблъскали с нещо друго - тъй като те били предали на   земляните и своето дълголетие, имало опасност

Земята да се пренасели много бързо. Така, чрез повторно въздействие на генома, те съкратили продължителността на живота им.  Ето как Адам и Ева били ‘изгонени от рая” - всъщност били лишени от дълголетие...

Пришълците  споделяли с хората своите знания. Но когато се върнали  на своята планета,  земляните станали мързеливи и забравили много неща, на които били научени. ..

Какво е това - приказка, фантастика или истина? Решете сами!   
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!