Митове за строителите на египетските пирамиди

Все още липсват достоверни данни откъде се е появил всъщност човекът.  Всички версии са под формата на хипотези и митове. Данните са оскъдни. Има  обаче  алтернативна история за развитието на човечеството.


Според нея в дълбока древност  на Земята са съществували титани.  В древните текстове на Стария завет те са се наричали нефилими. Според старозаветния Моисей, тези същества са се появили на земята, защото ‘синовете Божи’‘ са се спускали от небесата и са вземали за съпруги човешки жени.


Титан е  митично същество с огромен ръст. Тези същества били   физически, а не духовни  и подобно  на съвременните хора,  имали нужда от храна. A откъде да я вземат в такова голямо количество?  Съществуват  митове, че най-мъдрите  титани  решили да променят вида си, като заменят своята ДНК и станат по-приспособими към живота на планетата Земя. Тогава те решили да създадат нова раса, хибрид между човек и титан - расата на хиперборейците.


Така  в древността, на територията днешна Гренландия,  била основана Хиперборея. Създавайки я, титаните искали да основат културен център на Земята - място за разцвет на живописта и културата. Тамошният климат, според проведени наскоро изследвания, до края на второто хилядолетие  пр. н.е. е бил подобен на средиземноморския. Нещо повече - според руски океанографи и палеонтолози климатът в Арктика е бил мек, а Северният ледовит океан е бил топъл воден басейн.


Хиперборейците  били красиви и горди, което довело до развращаване на обществото им. Земята била покрита от водите на Потопа, дъждът не спрял повече от 40 дни...Оцелял само избраният от  Бога старозаветен Ной и неговите синове със семействата си.


Когато след много години неговите потомци достигнали Египет,  те установили, че той е много развит технически. Откъде са се появили египетските технологии? Съществува мит, че архитекти на египетските пирамиди са били седем митични мъже. Те били  красиви, мъдри и е известно,  че са дошли от северна страна.  Северната страна е Гренландия - територията на древната Хиперборея.


Значи ли това, че строителите на пирамидите са били древните потомци  на титаните? Ако хиперборейците са били толкова умни,  защо не са се спасили от потопа, а може и да са се спасили?  Ами  ако те, по примера на своите отци - титаните, отново са решили да променят същността си и са модифицирали своята ДНК, така че жителите на Хиперборея да могат да живеят под вода? Ако пък хиперборейците са редом с нас и досега, защо никой не ги е виждал?...


Никой не знае какво точно се е  случвало в древността, нито пък какво ни чака в бъдеще, но нищо не ни пречи да си фантазираме, нали?...
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!