Различни мнения на учените за датата на раждането на Христос

Столетия наред  учените се вълнуват от  датата на раждането на Христос - все пак тогава е и началото на новото летоброене...  Но реалната и традиционната дати се разминават с между 4 и 20 години…

Първи е изчислил рождената дата на Исус монахът Дионисий Ексигус през 6 в. Целта му била да се направи реформа в календара и да се въведе ново  летоброене с начало раждането на Христос. По онова време обаче научните методи били несъвършени,  отсъствали  и достоверни исторически източници и по тази причина изчисленията му били твърде приблизителни, а отправната им точка - годината на основаването на Рим.

През 17-ти век  този въпрос се опитал да разреши великият немски астроном Йохан Кеплер. Той обаче взел за отправна точна Витлеемската звезда, като предположил, че става дума не за звезда, а за ‘среща’, т.е. парад на планетите Сатурн и Юпитер. Кеплер доказал, че заради разликата в скоростта им на движение спрямо Земята, в определени години и  за около месец, орбитите  им на три пъти се пресичат по особен начин. И гледани от Земята, планетите  се сливат в една много ярка точка. Според Кеплер това се случва с периодичност от 120 до 139 години и предположил, че времето на раждането на Христос е около 7 г. пр. н.е.

Въз основа на библейските данни за Витлеемската звезда, през 70-те години на миналия век британският астроном Дейвид Хагс направил изчисления  като използвал множество източници, сред които известните със своята точност китайски и вавилонски астрономически записки. Хагс доказал, че Кеплер е прав - през 7 в. пр.н.е.  е имало съчетаване на Юпитер и Сатурн в съзвездието Риби. Като създал  макет на звездното небе, каквото би могло да бъде в нощта на раждането на Христос, 10 години  по-късно английсиият астроном Пърси Сеймур потвърдил  изчисленията на Хагс.

За богословите Витлеемската звезда е метафора на самия Бог - Христос и Витлеемската звезда са едно и също нещо. Христос е богочовек…

Земният си път обаче Исус започва и завършва като човек. Поредното доказателство за това специалистите виждат в едно съвсем скорошно откритие на испански учени - в древноегипетския град Оксирингх те откриват гробница от 6 в., където намират най-старото изображение на Исус Христос. Около това изображение има изписани текстове, които специалистите превеждат  до момента и по всяка вероятност скоро ще разберем истината на земния живот на Христос...
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!