Съвременни методи за лечение на разширени вени

Разширените вени вече могат да се лекуват и без хирургическа намеса, като най-популярните методи са ендовенозната лазерна аблация, както и т. нар. склеротерапия с пяна под ултразвуков контрол.

Вижте и останалите методи:

Ендовенозна лазерна аблация (ЕVLA/ELVeS)

Безкръвен метод за постоянно премахване на разширените вени. Лечението е без болничен престой, без белези, без болка и без странични ефекти. След тази процедура за лечение на разширени вени пациентът веднага ще може да се движи свободно!

Склеротерапия

Склеротерапията по същество представлява миниинвазивен метод на лечение, при който се инжектира малко количество склерозиращ агент (склерозант) във вътрешността на разширената вена с цел стените й да бъдат слепени като по този начин тя се изключва от кръвообращението и кръвта компенсаторно се насочва към други съседни нормално функциониращи вени.

Механо-химична аблация (MOCA - ClariVein)

Механо-химичната аблация (МОCА) е иновативен метод за лечение на разширени вени, при който със специално устройство (катетър) с въртящ се връх се впръсква във вътрешността на вената специално вещество. Уникалното на този метод на лечение е, че не се налага прилагането дори и на местна упойка (т.нар. тумесцентна анестезия). Процедурата е изключително кратка, ефективна и щадяща. Не се налага нито болничен престой, няма разрези, шевове, белези и болка. Продължителността на процедурата е около 15 мин., след което пациентът си тръгва.

Амбулаторна микрофлебектомия

Амбулаторната микрофлебектомия е минимално инвазивна процедура за отстраняване на големи повърхностни, силно изпъкнали и нагънати варикозни вени. Тези вени се премахват със специални инстументи като се работи през малки разрези с размери около 3-4 мм, поради което след интервенцията не остават белези. По време на процедурата се използва местна упойка.

При необходимост методът се прилага в комбинация с ендовенозна лазерна аблация и/или склеротерапия за постигане на оптимални резултати.

Еластокомпресивна терапия

Еластокомпресивна терапия – действието на компресивните средства се изразява в намаляване на отока, ускоряване на венозния кръвоток, подoбряване на действието на мускулната помпа, подобряване на микроциркулацията и лимфния дренаж. Средствата за комресивна терапия са ластични чорапи с различна степен на комресия и различна дължина, еластични бинтове и специални апарати за пневматична компресия. Комресивната терапия с ластични чорапи и бинтове е задължителна след провеждане на миниизвазивно лечение на разширените вени.

 

Посетете уебсайта на Венозен лазерен център Варикс Клиник и се запознайте със съвременните начини за лечение на разширени вени, които Д-р Ангел Радев и неговият екип осъществяват.
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!